محصولات سفارشی ساترشید

محصولات سفارشی

(Made To Measure)

 

تمامی لباس های موجود در سایت، می توانند متناسب با اندام شما دوخته شوند. بنابراین در صورتی که ایستایی لباس در تنتان برایتان بسیار مهم است و یا اندامی خاص دارید، این خدمت ساترشید می تواند برایتان کارآمد باشد. با خدمت دوخت لباس سفارشی ساترشید (سفارشی دوزی لباس) ، نیاز است تا سایز مشتری به طور دقیق در اختیار تیم ساترشید قرار بگیرد. این امر هم توسط تیم ساترشید و هم توسط مشتری امکان پذیر است. نیروهای ماهر ساترشید، با توجه به سایز مشتری لباس را خواهند دوخت.

شما باید ویژگی نام تجاری خود را در تنظیمات تم -> فروشگاه -> مارک ها را انتخاب کنید

سبد خرید

بستن

ورود

بستن

رفته به بالا